Subvención Consellería de Economía, Emprego e Industria

CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS, S.L. BENEFICIASE DAS LIÑAS DE AXUDA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, PARA A ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓNS DE PLANS DE IGUALDADE.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria notificou á Entidade CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS, S.L. a Resolución correspondente ás Axudas para implantar a RSE, Igualdade Laboral e Conciliación Laboral e Persoal mediante a cal se concede á Entidade unha subvención dentro da liña II para a ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLAN DE IGUALDADE.

Esta Axuda, está subvencionada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para cumprir co recollido na Axenda 20 para o Emprego da Xunta de Galicia, que ten entre os seus retos acadar un emprego de calidade.

Consideramos que esta medida suporá unha mellora na empresa co obxectivo de:

Neste sentido, prodúcese un desenrolo da creatividade e a innovación, favorece a flexibilidade da organización e mellora a imaxe da empresa ante os seus clientes e a sociedade en xeral.

CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS, S.L. BENEFICIASE DAS LIÑAS DE AXUDA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, PARA A ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓNS DE PLANS DE IGUALDADE